FacebookTwitter

Utanförskap

Att unga i stor utsträckning står utanför bostadsmarknaden får allvarliga konsekvenser för såväl individ som samhälle. Med otrygga anställningar och boendeförhållanden tar det allt längre tid innan unga blir självförsörjande och etablerar sig i samhället vilket får konsekvenser såväl för landets ekonomi som ungas tilltro till det demokratiska systemet.

Vad får bostadsbristen för konsekvenser?

Vad händer då när unga inte får arbete eller bostad; när de står utanför systemet? Konsekvenser ser vi i form av en negativ inställning till det system som stängt dem ute. Att en slutar att värna demokratin. I den världsomspännande undersökningen World Value Survey visade resultatet 2011 att svenska ungdomar är allt mer positivt inställda till diktatur.

Bostadsbristen är också ett hot mot ekonomin. I takt med att unga får allt svårare att etablera sig på bostads- och arbetsmarknaden tar det allt längre tid innan de blir självförsörjande och tar plats i samhället. Swedbank har visat att Malmö-regionen går miste om 6 miljarder i utebliven tillväxt pga. bostadsbristen.

Vad har vi gjort?

> Läs mer

Våra kommande händelser

> Läs mer

Visste du att…

Bostadsbristen kostar. Swedbank har visat att bara Malmö-regionen går miste om 6 miljarder i utebliven tillväxt varje år pga. bostadsbristen. Läs rapporten här.
prevnext
Har man inte jobb kan man inte efterfråga en egen bostad. I juni var cirka 229 000 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 28,3 procent.
prevnext
Det finns över 1 miljon ungdomar i åldern 20 -27 år i Sverige, mer än  300 000 av dem saknar ett eget boende. Källa: SCB och Hyresgästföreningen  
prevnext

Övriga kanaler

UngBo FacebookUngBo TwitterUngBo Instagram