FacebookTwitter
flyttarunt

Trender och tendenser

Genom våra idétävlingar har UngBo hittat fem tydliga trender i hur unga vill bo.

 

Så vill unga bo

Utifrån det material vi fått fram är det tydligt att unga värdesätter sitt boende och att boendet har en central plats i deras liv. Unga vill inte bo i andra-, tredje- eller fjärde hand. Unga vill inte bo svart. Unga vill bo med andra åldersgrupper och blandat, både socialt och kulturellt. Unga vill ha ett boende som är ekonomiskt hållbart och de kan i viss mån tänka sig att kompromissa med yta och utrustning. Unga vill bo nära sina vänner och värdesätter närhet till kollektivtrafik och goda cykelvägar.

- Flexibelt

flexibelträtt

Många bidrag föreslår olika boenden på smarta kvadrat med interiörlösningar där den enskilda hyresgästen bor på liten yta, exempelvis med sovplats på loft, och med något större gemensamma utrymmen. ”Compact living” kombineras i flera av bidragen med flexibilitet i boendet. Flexibiliteten handlar dels om interiöra lösningar såsom flyttbara väggar och ytor som kan skifta användningsområde och funktion. Det handlar också om flexibilitet i konstruktionen i form av flyttbara moduler som, efter behov, kan infogas i en bärande ytterkonstruktion. På så vis kan boendet placeras på tillfälliga bygglov och flyttas dit det behövs för tillfället.

- Grönt

hipsters i grönsakslandet-1

Den gröna trenden är stark bland bidragen. Unga vill både bo nära grönområden och odla på tak/väggar eller i anslutning till bostaden. Genom att odla själv kan en i större utsträckning äta närproducerad mat. Vegetation hjälper till att isolera byggnaden och tar upp koldioxid vilket bidrar till en mer hållbar stadsutveckling. Flera förslag placerar även solceller på taket vilket skapar förutsättningar för en mer effektiv energiförsörjning. Eftersom grönområden tar mycket yta i staden skulle takodlingar också vara ett sätt att spara plats. Många bidrag framhåller dessutom de gröna elementen i staden som viktiga för den sociala samvaron och för personlig rekreation.

- Kollektivt

kollektiv-1

Att bo tillsammans är en genomgående trend bland bidragen. Genom att dela ytor är det möjligt att bygga mer platseffektivt utan att kompromissa med funktionen. Flera förslag ifrågasätter dagens sätt att organisera boende runt tvåsamhet och kärnfamiljer. Här föreslås istället ett boende för ”stjärn”-familjen med större lägenheter som kan bebos av kollektiv och storfamiljer i kombination med mindre lägenheter som lämpar sig för en person. Flera bidrag undersöker också möjligheten att bo tillsammans på ett mer effektivt sätt genom att spela med privata, semiprivata, semioffentliga och offentliga utrymmen inom bostaden.

- Bilfritt

bilfritt-1

Att planera efter människan istället för bilen är också en stark tendens. Ett förslag vill gräva ner trafiken i rondellen vid Pildammsparken och ersätta vägarna med bostäder. Flera förslag förutsätter minskad bilism överlag och bygger om P-hus till bostäder. Andra vill bli av med privatbilismen helt och hållet och förslår att biltrafiken på Amiralsgatan ersätts med spårbunden trafik, bostäder och grönska. Ytterligare andra förslag vill bygga minihus på p-rutor. Att bilen har mycket låg prioritet bland unga är tydligt.

- Mer än bara boende

mer än bara boende-1

Flera av bidragen tar upp möjligheterna till ett multifunktionellt boende där affärer och verksamheter i bottenplan och bostäder ovanpå gör kvarteret levande dygnet runt. Ett bidrag vill se ett kreativt kluster på Amiralsgatan där unga kan dra nytta av varandras innovationer och kontaktnät. Ett annat vill se en ombyggnad av Folkets hus i Limhamn där ett ungdomsboende ska finnas i anknytning till musiklokaler, café, uteställen och annan kulturell verksamhet. Genom att boendet kombineras med andra funktioner bidrar det till en social samvaro samtidigt som det gör det möjligt att sänka kostnaderna för boendet.

Vad har vi gjort?

> Läs mer

Våra kommande händelser

> Läs mer

Visste du att…

Bostadsbristen kostar. Swedbank har visat att bara Malmö-regionen går miste om 6 miljarder i utebliven tillväxt varje år pga. bostadsbristen. Läs rapporten här.
prevnext
Har man inte jobb kan man inte efterfråga en egen bostad. I juni var cirka 229 000 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 28,3 procent.
prevnext
Det finns över 1 miljon ungdomar i åldern 20 -27 år i Sverige, mer än  300 000 av dem saknar ett eget boende. Källa: SCB och Hyresgästföreningen  
prevnext

Övriga kanaler

UngBo FacebookUngBo TwitterUngBo Instagram