FacebookTwitter
strandvägen

Unga på bostadsmarknaden

De främsta anledningarna till att den allmänna bostadsbristen slår som allra hårdast mot unga är att unga generellt har begränsade ekonomiska resurser, få eller inga referenser från tidigare hyresvärdar samt dåligt med fasta anställningar och kontakter.

Varför är unga utsatta på bostadsmarknaden?

Bostadsbristen är som störst i Sveriges tillväxtområden vilket gör att konkurrensen hårdnar och att trösklarna för att komma in och etablera sig på bostadsmarknaden höjs. Det beror både på en svagare ställning på arbetsmarknaden för unga och att unga studerar längre. I kombination med höga formella krav på inkomst och/eller anställningsform bidrar detta till att många unga har svårt att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden.

Unga är en av de grupper som lägger störst andel av sin inkomst på hyra och andelen hyresrätter, vilken är den boendeform som flest unga efterfrågar, har minskat markant i storstadsområdena de senaste åren.

En annan orsak till ungas utsatthet på bostadsmarknaden är den utbredda arbetslösheten. I december 2015 saknade mer än var sjätte person i åldern 15-24 år arbete. Det är nästan mer än tre gånger så många som i övriga åldersgrupper. Har en inget arbete och ingen inkomst är det svårt att efterfråga en egen bostad. Samma sak gäller omvänt; har en ingen bostad kan det i många fall vara svårt att efterfråga ett arbete.

Vad har vi gjort?

> Läs mer

Våra kommande händelser

> Läs mer

Visste du att…

Bostadsbristen kostar. Swedbank har visat att bara Malmö-regionen går miste om 6 miljarder i utebliven tillväxt varje år pga. bostadsbristen. Läs rapporten här.
prevnext
Har man inte jobb kan man inte efterfråga en egen bostad. I juni var cirka 229 000 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 28,3 procent.
prevnext
Det finns över 1 miljon ungdomar i åldern 20 -27 år i Sverige, mer än  300 000 av dem saknar ett eget boende. Källa: SCB och Hyresgästföreningen  
prevnext

Övriga kanaler

UngBo FacebookUngBo TwitterUngBo Instagram