FacebookTwitter

Bostadsbristen

Idag saknar 289 000 unga i Sverige egen bostad. Så borde det inte vara. UngBo är ett kommunikationsprojekt initierat av Malmö stad i samarbete med byggbranschen för att väcka debatt om bostadsbristen bland unga.

Om UngBo

2013 saknade 289 000 unga människor i Sverige en egen bostad. En nästan obegriplig siffra. Det är var fjärde person mellan 20 och 27 år. Det är så gott som halva Göteborg. Det är mer än alla Uppsalas eller Helsingborgs invånare. Och endast 50 000 färre än hela Malmös befolkning.

Dessutom är det 40 000 fler unga människor som är utan bostad jämfört med när undersökningen genomfördes två år tidigare.

Det här är en skrämmande utveckling som får stora konsekvenser för både individ och samhälle. Därför bestämde vi oss för att göra något åt det. UngBo är ett publikt-privat partnerskap mellan Malmö stad och 18 samarbetande företag som vill hitta nya lösningar på en låst bostadsmarknad.

Hösten 2011 startade UngBo 12:s idétävling som samlade in över 350 förslag på hur unga vill bo i framtiden. 23 av dessa byggdes upp på Sveriges första boutställning av unga för unga i Båghallarna i september 2012. Under en månad lyssnade, samtalade, diskuterade och debatterade branschen, unga, tjänstemän och politiker om hur en kan lösa bostadsbristen bland unga.

Det hela resulterade i ett UngBo-initiativ som stipulerar vad kommunen, branschen och staten kan göra var och en för sig för att det ska byggas fler bostäder som unga kan efterfråga. Men också vad vi kan göra tillsammans. Bostadsfrågan är nämligen alldeles för komplex för att kunna lösas av en part.

UngBo 12:s arbete fick stor genomslag. Vårt minihyreshus på Strandvägen i Stockholm fick stor uppmärksamhet i nationell media och såväl dårvarande bostadsminister Stefan Attefall som Boverkets generaldirektör Janna Valik deltog aktivt i utställningen. Sedan 2012 är UngBo aktiva i Boverkets nätverk för små bostäder där vi diskuterar hinder och möjligheter för att bygga små lägenheter som unga kan efterfråga. Sedan 2013 är UngBo även en del av nätverket Bopinion. Bopinion är en plattform för unga samhällsutvecklare med företrädare från ett antal organisationer, nätverk och förbund som har syftet att opinionsbilda och öka kännedomen om samhällsbyggnad och bostadsfrågor ur ett unga vuxna perspektiv.

Hela UngBo:s arbete bygger på de unga som engagerat sig i projektet genom att komma med idéer, skicka in förslag, diskutera och rösta. Det betyder att vi har ett stort förtroende att förvalta. Och ett ansvar att se till att det faktiskt blir något byggt. Det gör vi genom att se till att vår del av UngBo-initiativet blir uppfyllt. Hur då? Läs mer om ByggVestas UngBo-lägenheter, den nationella bostadskonferensen FOREVER YOUNG!?, Bolotsen och idétävlingen Funky rooms.

Vad har vi gjort?

> Läs mer

Våra kommande händelser

> Läs mer

Visste du att…

Bostadsbristen kostar. Swedbank har visat att bara Malmö-regionen går miste om 6 miljarder i utebliven tillväxt varje år pga. bostadsbristen. Läs rapporten här.
prevnext
Har man inte jobb kan man inte efterfråga en egen bostad. I juni var cirka 229 000 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 28,3 procent.
prevnext
Det finns över 1 miljon ungdomar i åldern 20 -27 år i Sverige, mer än  300 000 av dem saknar ett eget boende. Källa: SCB och Hyresgästföreningen  
prevnext

Övriga kanaler

UngBo FacebookUngBo TwitterUngBo Instagram