FacebookTwitter

Markanvisningtävling blir lägenheter

Ett resultat av UngBo:s arbete är de kommande lägenheter som ska byggas på Norra Sorgenfri. Det nya kvarteret ligger ett stenkast från Gamla Bussgaraget, platsen där UngBo:s boutställning höll till 2012.

Markanvisningstävling 2012-2013

Så vad hände då efter idétävlingar och utställning? Hur skulle all kunskap, goda idéer och det engagemang som skapats under UngBo 12 tas tillvara? Efter utställningen 2012 stod UngBo inför den riktiga utmaningen att överföra teori till praktik. Att något faktiskt blir byggt.

Hösten 2012 bjöd därför Malmö stad, genom UngBo 12, in till en markanvisningstävling för ett utvecklingsprojekt som berör morgondagens bostäder för unga vuxna mellan 18 och 30 år. Syftet var att utmana rådande byggregler och byggnormer där markanvisningstävlingen kunde användas som ett diskussionsunderlag i den pågående dialogen med Boverket och socialdepartementet. Tävlingen utlystes bland UngBo 12:s samarbetande bostads- och byggföretag med syftet att främja ett utvecklingsprojekt i UngBo-12-anda, med hög experimentnivå. Den aktuella tomten kvarteret Spårvägen skulle enligt pågående detaljplan bebyggas med tre våningar. En förutsättning i tävlingen var att de inkomna förslgen grundade sig på de idéer och trender som inkommit i UngBo 12:s idétävling. Läs mer om tävlingen i Program för markanvisningstävling. Läs mer om kvarteret Spårvägen i Sammanställningsblad kvarteret Spårvägen, Detaljplan kvarteret Spårvägen, Planbeskrivning kvarteret spårvägen och Illustrationskarta kvarteret Spårvägen. De tävlande byggbolagen var också tvugna att förhålla sig till Miljöbyggprogram Syd version 2.

Vinnare i markanvisningstävlingen

I februari 2013 korades Byggvesta tillsammans med Utopia Arkitekter till vinnare i UngBo:s markanvisningstävling. Det vinnade bidraget hade tagit vara konceptet kompisboende, visade på stor uppfinningsrikedom gällande förvaring och skapade flera gemensamma utrymmen för möten och umgänge. Markanvisningen kommer resultera i drygt 20 lägenheter på tomten mittemot utställningshallarna i Norra Sorgenfri och ska förhoppningsvis bli startskottet för ett mer experimentellt byggande, med unga som målgrupp, i området!

Läs hela beskrivningen av det vinnade förslaget här.

Sorgenfri ByggVesta Utopia 121201-framsida

Sorgenfri ByggVesta Utopia 121201-planritningSorgenfri ByggVesta Utopia 121201-byggnaden
 

Vad har vi gjort?

> Läs mer

Våra kommande händelser

> Läs mer

Visste du att…

Bostadsbristen kostar. Swedbank har visat att bara Malmö-regionen går miste om 6 miljarder i utebliven tillväxt varje år pga. bostadsbristen. Läs rapporten här.
prevnext
Har man inte jobb kan man inte efterfråga en egen bostad. I juni var cirka 229 000 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 28,3 procent.
prevnext
Det finns över 1 miljon ungdomar i åldern 20 -27 år i Sverige, mer än  300 000 av dem saknar ett eget boende. Källa: SCB och Hyresgästföreningen  
prevnext

Övriga kanaler

UngBo FacebookUngBo TwitterUngBo Instagram