FacebookTwitter

Konferens

Den 26:e november höll UngBo den nationella bostadskonferensen FOREVER YOUNG!? med målet att lösa bostadsbristen bland unga!

Ambitionen med konferensen var att lyfta fram alla de goda initiativ och projekt som kommit ur ett hårt arbete med att väcka debatt om ungas bostadssituation.

Konferens 2013

Den 26 november 2013 höll UngBo den nationella konferensen FOREVER YOUNG!? om ungas boende för att följa upp resultaten av projektet. Till konferensen samlade vi branschen, politiken, tjänstemän och unga för att hitta en gemensam väg framåt mot en bostadsmarknad utan brist. Vi passade också på att bilda en byggpakt. Inom den lovar aktörerna att vara öppna och transparanta i sitt arbete samt att göra sitt yttersta för att bidra med sin del av lösningen.

 

program-forever-young1-724x1024             Affisch 50x70 Forever Young UngBo13 - skiss 3.indd

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2013 och 2014 har Stadsbyggnadskontoret och UngBo arbetat med att uppfylla sin del av byggpakten och följa upp UngBo-initiativet. Detta görs främst genom Bostadsinitiativet som drivs gemensamt av Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret. Inom initiativet verkar en Bo-Lots, såväl inåt i stadens organisation som med byggherrarna, som katalysator för att bostadsbyggnadsprocessen ska fungera så smidigt som möjligt för projekt som är strategiskt viktiga ur ett bostadsförsörjningsperspektiv. Till Bo-Lotsfunktionen är en arbetsgrupp knuten med enhetschefer från plan-, bygglovs- och exploateringsavdelningarna. Flera av punkterna i UngBo-initiativet hanteras av arbetsgruppen och lotsen.

_MG_3454_MG_3410 _MG_3321_MG_3229_MG_3438_MG_3321_MG_3064_MG_3031_MG_3022_MG_3029_MG_3210_MG_3023

Vad har vi gjort?

> Läs mer

Våra kommande händelser

> Läs mer

Visste du att…

Bostadsbristen kostar. Swedbank har visat att bara Malmö-regionen går miste om 6 miljarder i utebliven tillväxt varje år pga. bostadsbristen. Läs rapporten här.
prevnext
Har man inte jobb kan man inte efterfråga en egen bostad. I juni var cirka 229 000 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 28,3 procent.
prevnext
Det finns över 1 miljon ungdomar i åldern 20 -27 år i Sverige, mer än  300 000 av dem saknar ett eget boende. Källa: SCB och Hyresgästföreningen  
prevnext

Övriga kanaler

UngBo FacebookUngBo TwitterUngBo Instagram