FacebookTwitter

Historik

Under ett knappt år deltog så många som 60 000 ungdomar från 142 olika länder med förslag och röster på hur vi kan bygga om och bygga nytt i Malmös olika stadsdelar för att lösa bristen på ungdomsbostäder. Av unga för unga!

Idétävling 2011-2012

Till idétävlingen bjöds alla mellan 18 och 30 år in att tävla utan krav på förkunskaper. UngBo 12 efterlyste idéer till hur staden på bästa sätt kan utnyttjas för att bygga nya, eller bygga om befintliga byggnader till bostäder för unga. Tävlingen var indelad i två kategorier, NYbyggnad och OMbyggnad.

Idétävlingen genomfördes med Malmös tio stadsdelar som bas. En ny stadsdel blev aktuell varje månad och efter varje deltävling valde en jury ut upp till tio förslag per kategori och stadsdel. Förslagen lades upp på hemsidan för omröstning via Facebook och sedan var det upp till varje enskild bidragsställare att ragga röster!

Här kan du se alla vinnande bidrag sorterade efter stadsdel.

I följande ordning besökte UngBo 12 Malmös dåvarande 10 stadsdelar. Under två månader – februari och april – var alltså två stadsdelar aktuella.

November 2011 – Södra innerstaden
December 2011 – Rosengård
Januari 2011 – Limhamn-Bunkeflo
Februari 2012 – Västra innerstaden + Husie
Mars 2012 – Hyllie
April 2012 – Kirseberg + Oxie
Maj 2012 – Fosie
Juni 2012 – Centrum

Priser
Vinsterna var desamma för båda kategorierna, i varje stadsdel varje månad.

1:a pris
25 000 kronor + 15 000 kronor till studieresa
Förstapristagarnas förslag gestaltades på boutställningen i september 2012.

2:a – 3:e pris
Presentkort 5 000 kronor hos IKEA

4:e – 6:e pris
Presentkort 2 000 kronor hos IKEA

7:e – 10:e pris
Jojokort laddat med 1 000 kronor

Vem satt med i juryn?
Juryn bestod av åtta personer samt 1-2 sekreterare och bortsett från tre fasta medlemmar – Malmö stads stadsbyggnadsdirektör, UngBo 12:s projektledare samt en journalist från tidningen City – så roterade juryledamöterna för varje stadsdel. De roterande medlemmarna var respektive stadsdelschef, en representant för byggföretagen samt tre unga personer med anknytning till respektive stadsdel.

Vad har vi gjort?

> Läs mer

Våra kommande händelser

> Läs mer

Visste du att…

Bostadsbristen kostar. Swedbank har visat att bara Malmö-regionen går miste om 6 miljarder i utebliven tillväxt varje år pga. bostadsbristen. Läs rapporten här.
prevnext
Har man inte jobb kan man inte efterfråga en egen bostad. I juni var cirka 229 000 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 28,3 procent.
prevnext
Det finns över 1 miljon ungdomar i åldern 20 -27 år i Sverige, mer än  300 000 av dem saknar ett eget boende. Källa: SCB och Hyresgästföreningen  
prevnext

Övriga kanaler

UngBo FacebookUngBo TwitterUngBo Instagram