FacebookTwitter

Vad har hänt sedan start?

  • Idetävling för och av unga 2011-2012
  • Arkitektävling för studenter 2012
  • Sveriges första bouställning för och av unga 2012
  • UngBo markanvisningstävling blir lägenheter 2012-2013
  • Nationell konferens om ungas boende 2013
  • Idétävlingen Funky rooms 2014

Historik

Vad har hänt sedan start?
Under 2011 och 2012 anordnade UngBo en idétävling för alla mellan 18 – 30 år samt en tävling för arkitektstuderande.

I september 2012 arrangerade UngBo Sveriges första boutställning för och av unga. Här gestaltades de vinnande tävlingsbidragen från både idé- och arkitekttävling, flera av dem i verklig storlek.

Boutställningen blev en medborgarinvolverande publik-privat plattform för debatt, samtal och workshops. Plattformen möjliggjorde en process som mynnade ut i ett så kallat UngBo-initiativ.

Initiativet stipulerar ett antal ansvarstaganden som bostadsmarknadens olika aktörer kan ta enskilt och/eller gemensamt, för att bidra till att det byggs fler bostäder som unga kan efterfråga. Initiativet riktar sig till oss själva som stad, till byggherrar & fastighetsföretag samt till staten. Förhoppningen är att initiativet ska sätta press på bostadspolitiker, tjänstemän och byggbransch så att fler bostäder byggs.

Vid boutställningen utlyste UngBo en markanvisningstävling med fokus på bostäder till unga. Vid en markanvisningstävling erbjuder en kommun byggföretag att skicka in förslag på bebyggelse. Malmö stads krav var att inskickade tävlingsbidrag skulle utgå från de förslag, koncept och idéer som inkommit i UngBo:s idétävling, som på flera sätt utmanar rådande byggregler och byggnormer.

ByggVesta korades tillsammans med Utopia arkitekter som vinnare. Deras kompislägenheter kommer byggas i området Norra Sorgenfri i Malmö. Det blir prisvärda lägenheter med fokus på social och miljömässig hållbarhet, precis i UngBo:s anda!

Hösten 2013 arrangerade UngBo den nationella konferensen om ungas boende, FOREVER YOUNG!?. Där samlades representanter från regering, opposition, Boverket, byggare, förvaltare, intresseorganisationer och Malmös kommunstyrelse för att nå en större samstämmighet i frågan om bostäder till unga. Det blev tydligt att vi behöver bli bättre på att kommunicera och diskutera ämnet i fler sammanhang.

Malmö stad fortsätter arbetet med att få fram fler bostäder genom satsningen ”Bygg Malmö helt” där Bo-Lotsen ingår. UngBo arrgangerar under hösten 2014 – vintern 2015 idétävlingen Funky rooms för att hitta nya innovativa lösningar på kök och badrum kan utformas på mindre yta utan att  det kompromissas med tillgängligheten.

Vad har vi gjort?

> Läs mer

Våra kommande händelser

> Läs mer

Visste du att…

Bostadsbristen kostar. Swedbank har visat att bara Malmö-regionen går miste om 6 miljarder i utebliven tillväxt varje år pga. bostadsbristen. Läs rapporten här.
prevnext
Har man inte jobb kan man inte efterfråga en egen bostad. I juni var cirka 229 000 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 28,3 procent.
prevnext
Det finns över 1 miljon ungdomar i åldern 20 -27 år i Sverige, mer än  300 000 av dem saknar ett eget boende. Källa: SCB och Hyresgästföreningen  
prevnext

Övriga kanaler

UngBo FacebookUngBo TwitterUngBo Instagram