FacebookTwitter

Guidernas blogg

Läs guidernas egna blogg från boutsällningen 2012!

 

Guidernas blogg

Inför utställningen anställdes 9 personer i åldrarna 18 till 28 år att agera guider på utställningen. Deras uppgift var att ge besökarna en djupare förståelse för ungas bostadssituation och de gestaltade förslagen som visades. Utöver arbetet med att introducera och tolka utställningen för besökare startade även en egen blogg där de informerade om vad som hände på utställningen.

Bloggen kan du läsa här.

Vad har vi gjort?

> Läs mer

Våra kommande händelser

> Läs mer

Visste du att…

Bostadsbristen kostar. Swedbank har visat att bara Malmö-regionen går miste om 6 miljarder i utebliven tillväxt varje år pga. bostadsbristen. Läs rapporten här.
prevnext
Har man inte jobb kan man inte efterfråga en egen bostad. I juni var cirka 229 000 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 28,3 procent.
prevnext
Det finns över 1 miljon ungdomar i åldern 20 -27 år i Sverige, mer än  300 000 av dem saknar ett eget boende. Källa: SCB och Hyresgästföreningen  
prevnext

Övriga kanaler

UngBo FacebookUngBo TwitterUngBo Instagram