FacebookTwitter

Boutställning - för och av unga

UngBo 12:s boutställning var Sveriges första boutställning för och av unga. Här gestaltades de vinnande tävlingsbidragen från både idé- och arkitekttävlingen, flera av dem i verklig storlek. Utöver utställningen av de vinnade bidragen anordnades seminarier, workshops, föreläsningar och mycket mer. Allt för att skapa debatt om ungas bostadssituation!

Boutställning 2012

1-30 september pågick UngBo 12:s boutställning i det gamla bussgaraget Båghallarna i Norra Sorgenfri, Malmö. Här gestaltades de vinnande tävlingsbidragen från idétävlingen och arkitekttävlingen, flera av dem i skala 1:1. Totalt ställdes 23 förslag ut, 19 från idétävlingen och 4 från arkitekttävlingen.

Utöver den byggda utställningen kunde en under utställningsmånaden besöka seminarier, debatter, stadsvandringar, föreläsningar, diskussioner och workshops i Båghallarna. Dessa syftade till att sammanföra bostadsmarknadens olika aktörer för att generera kunskap, förståelse, lösningar och samarbeten. Här deltog bostadsministern, Boverkets generaldirektör, representanter från de politiska ungdomsförbunden, intresseorganisationer, byggbranschen, studenter, politiker, tjänstemän och engagerade unga. Programmet var uppdelat på fyra teman, ett för varje vecka:

Nuläget 1-9 september

Under första veckan skapades en bild av dagsläget där de problem vi står inför konkritiserades och vilka förutsättningar som finns att lösa dem. Här hölls föreläsningar med bostadsföretag och professorer vid Lunds universitet, unga visade genom film sin bild av bostadspolitikens konsekvenser och vi höll samtal med aktörer såsom jagvillhabostad.nu, Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Boplats Syd:s chef m.fl.

Framtiden 10-16 september

Andra veckan ägnades åt att samla inspiration och tänka fritt kring framtida potentiella hot och möjligheter. Denna vecka anordnades seminarium i samarbete med både ISU och FormDesign Center. Drygt 80 studenter från Malmö högskola och Lunds universitet deltog i en workshop med föreläsningar och inspirationsmaterial där de fick skapa sina egna framtidsbilder.

Nya lösningar 17-23 september

Den tredje veckan fokuserades på att hitta lösningar i samarbete med de olika aktörerna. Tillsammans reflekterades det över den egna rollen i processen och gjordes försök att tänka utanför ramarna. Under denna vecka anordnades miniförläsningar med bl.a. deltagare från branschen, universitet, intresseorganisationer och kommun där olika aspekter på stadsplanering lyftes fram. Under veckan hölls även en debatt med ordföranden från de nationella ungdomsförbunden, med fokus på hur vi kan förbättra bostadssituationen för unga.

Gör nåt! 24-30 september

Sista veckan ägnades åt att konkritisera de idéer och förslag som kommit fram under tidigare veckor. Bostadsministern höll en hearing med unga på utställningen och alla samarbetspartner samlades i slutet av veckan för att gemensamt komma fram till hur vi kan lyfta frågan vidare.

Den kunskap och de idéer som genererats under projektet mynnade under utställningens sista workshop ut i ett UngBo-initiativ. Initiativet stipulerar ett antal ansvarstaganden som bostadsmarknadens olika aktörer kan ta enskilt och/eller gemensamt, för att bidra till att det byggs fler bostäder för unga. Ambitionen var att initiativet skulle dra igång maskineriet och sätta press på den nationella bostadspolitiken så att fler kommuner väljer att följa i Malmö stads fotspår.

Första bilden visar Sherwin Vreesvwjk kolla in sitt vinnande bidrag som finns uppbyggt på utställningen (fotograf: Gustav Magnusson). På andra bilden ser vi en guidad visning (fotograf: Anja Wolf) och på tredje en föreläsning ifrån utställningen (fotograf: Bojan Lukac)

Vinnare-inspekterar-sitt-bidrag-Gustav-MagnussonLITEN1-300x225

Invigning-låg-upplösning-Anja-Wolf-300x200

Föreläsning2-låg-upplösning-Bojan-Lukac-300x199

Världens minsta hyreshus

Som ett led i att väcka nationell debatt kring UngBo 12 initierades kommunikationsinsatsen ”Världens minsta hyreshus”. Hyreshuset, byggt i plywood och bestående av 6 stycken minilägenheter på 2×1 meter styck, placerades på kajen på Strandvägen i Stockholm utan sökt bygglov. Idén var att tillsammans med inflyttande unga personer skapa uppståndelse kring denna form av boende och visa ett skräckexempel på hur unga kan komma att behöva bo i framtiden om bostadsbristen inte byggs bort. Hyreshuset fraktades efter tre dagar i Stockholm ned till Malmö och placerades på parkeringsplatsen bakom Orkanen (MAH) där en vanlig parkeringsavgift betalades för tiden som huset stod där. Även i Malmö flyttade unga personer in i huset.

Minihyreshuset

Minihyreshuset

 

Artikel i Metro om UngBos minihyreshus på Strandvägen.

Artikel i Metro om UngBos minihyreshus på Strandvägen.

 

Vad har vi gjort?

> Läs mer

Våra kommande händelser

> Läs mer

Visste du att…

Bostadsbristen kostar. Swedbank har visat att bara Malmö-regionen går miste om 6 miljarder i utebliven tillväxt varje år pga. bostadsbristen. Läs rapporten här.
prevnext
Har man inte jobb kan man inte efterfråga en egen bostad. I juni var cirka 229 000 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 28,3 procent.
prevnext
Det finns över 1 miljon ungdomar i åldern 20 -27 år i Sverige, mer än  300 000 av dem saknar ett eget boende. Källa: SCB och Hyresgästföreningen  
prevnext

Övriga kanaler

UngBo FacebookUngBo TwitterUngBo Instagram