Bilder från UngBo-konferensen FOREVER YOUNG!? i Malmö den 26 november.

UngBo 12 på Facebook

Bygg nu!

248 000 ungdomar saknar egen bostad i Sverige. Det borde inte vara så. Viljan finns att fixa detta. Lösningar finns. I teorin är vi nära en lösning. Men i verkligheten? Vi tycker det får vara slutsnackat. Vi lät 60 000 ungdomar från 142 länder komma med sina förslag på hur de vill bo, sen tog vi över en gammal busshall i Malmö och byggde upp flera av förslagen. På riktigt. Det är världens första boutställning för unga av unga.

Vi är övertygade om att går att lösa bostadsbristen men vi måste göra det i verkligheten.

Missa inte vinnande bidraget i UngBo:s markanvisningstävling!

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Malmös alla stadsdelar